Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji). Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

AKint
Przeglądy budynków

Jednym z głównych profili naszej działalności jest wykonywanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych w całej Polsce. Proponujemy współpracę właścicielom oraz zarządcom obiektów handlowych, magazynowych, stacji paliw, użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkalnych.

Każdy budynek zgodnie z Art. 62 ustawy Prawo Budowlane należy poddać raz w roku przeglądowi rocznemu i raz na pięć lat przeglądowi rozszerzonemu tzw. przeglądowi pięcioletniemu.

Zakres przeglądów:

Zakres oceny stanu technicznego Przegląd roczny Przegląd pięcioletni
1 Elementy budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (pokrycie dachowe, elewacja, mury, konstrukcja obiektu i dachu itp.) TAK TAK
2 Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, separatory tłuszczy i ropopochodne, itp.) TAK TAK
3 Instalacja gazowa (badanie szczelności) TAK TAK
4 Przewody kominowe (dymowe i spalinowe), wentylacja grawitacyjna (przegląd kominiarski), wentylacja mechaniczna. TAK TAK
5 Przydatność do użytkowania, estetyki obiektu oraz otoczenia. NIE TAK
6 Instalacja elektryczna i odgromowa w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. NIE TAK

Po kontroli zostanie przygotowany dla Państwa szczegółowy protokół z przeglądu, który będzie zawierał:

 1. Opis techniczny zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz instalacji,
 2. Rozmiar zużycia lub uszkodzenia konkretnych elementów oraz instalacji,
 3. Zakres robót remontowych oraz pilność ich wykonania,
 4. Metody dalszego użytkowania obiektu oraz instalacji pomagające dłużej utrzymać obiekt w dobrym stanie technicznym,
 5. Wszystkie usterki załączone w postaci fotografii.

Koszt przeglądów:

Koszt kalkulowany jest indywidualnie w zależności od wielkości obiektu, elementów podlegających kontroli oraz od ilości obiektów.

Kompetencje:

Zatrudniamy wysoce doświadczonych inżynierów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych, którzy mogą służyć Państwu fachową pomocą i doradztwem.

Pomiary elektryczne

Drugim z filarów naszej działalności jest wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych. Działamy na terenie całej Polski.

Oferujemy pełen zakres pomiarów elektrycznych:

 1. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji, gniazd i urządzeń,
 2. Pomiary rezystancji izolacji obwodów 1 i 3 fazowych,
 3. Pomiary instalacji odgromowej,
 4. Przegląd baterii kondensatorów,
 5. Pomiary parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
 6. Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 7. Pomiary elektronarzędzi przenośnych,
 8. Pomiary urządzeń stacji transformatorowej SN oraz rozdzielni SN.

Okresowe pomiary elektryczne wykonuje się raz na rok lub raz na pięć lat w zależności od typu obiektu i pomieszczeń.

Rodzaj pomieszczenia Okres pomiędzy kolejnymi pomiarami
Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Pomiary rezystancji izolacji
1 O wyziewach żrących co 1 rok co 1 rok
2 Zagrożone wybuchem co 1 rok co 1 rok
3 Otwarta przestrzeń co 1 rok co 5 lat
4 Wilgotne (74-100%) co 1 rok co 5 lat
5 Gorące (temperatura pow. 35st C) co 1 rok co 5 lat
6 Zagrożone pożarem co 5 lat co 1 rok
7 Stwarzające zagrożenie dla ludzi:
  •  ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone dla przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
  •   ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych
  •  ZL III - użyteczności publicznej nie zakwalifikowane do do ZL I i ZL II
co 5 lat co 1 rok
8 Zapylone co 5 lat co 5 lat
9 Pozostałe nie wymienione co 5 lat co 5 lat

Koszt pomiarów:

Koszt kalkulowany jest indywidualnie w zależności od wielkości obiektu, ilości punktów lub ilości obiektów podlegających pomiarom.

Przeglądy kominiarskie i gazowe

Dla klientów, którzy najmują obiekt i wyposażyli go w swoje instalacje lub wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych proponujemy wykonanie przeglądów kominiarskich oraz badania szczelności instalacji gazowych.

Koszty przeglądów:

Koszt kalkulowany jest w zależności wielkości obiektów oraz ilości lokali podlegających przeglądom.

Przeglądy regałów magazynowych

W Polsce jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin jest transport i logistyka. W całym kraju powstają gigantyczne centra logistyczne.

Naszym klientom oferujemy okresowe kontrole stanu regałów magazynowych. Regały magazynowe podlegają ogromnym obciążeniom oraz są cały czas narażone na uszkodzenia od wózków widłowych.

Sprawdzeniu podlegają słupy nośne, krzyżulce oraz belki. Kontrole regałów wykonywane są przez wykwalifikowanych inżynierów z uprawnieniami konstrukcyjnymi.

Kosztorysowanie

Oferujemy Państwu wykonanie profesjonalnych kosztorysów we wszystkich branżach:

Kosztorysy wykonywane są w programie NORMA przez wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów.

Nadzory budowlane

Każdy inwestor oraz osoba prywatna rozpoczynający budowę obiektu muszą być świadomi jak ważną rolę odgrywają w tym procesie nadzory budowlane. Pozwalają skontrolować wszystkie elementy procesu wykonywanych prac.

Proponujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie nadzoru budowlanego. Zapewniamy wysokiej jakości system kontrolowania i nadzorowania procesów budowlanych we wszystkich branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych.

Zapewniamy usługi wykwalifikowanych inżynierów do nadzoru budowlanego, którzy wielokrotnie uczestniczyli w inwestycjach jako kierownicy budowy oraz inspektorzy nadzoru. Oferujemy profesjonalne nadzory budowlane firmom z województwa mazowieckiego oraz innych regionów kraju.

© 2016 Akint
Akint Przeglądy budynków Zaufali nam Nadzory budowlane Oferta Kosztorysowanie Kontakt Pomiary elektryczne Przeglądy kominiarskie i gazowe Przeglądy regałów magazynowych
projektowanie stron WebdesignArt