NADZORY BUDOWLANE I OBSŁUGA INWESTYCJI

Inwestorom zapewniamy kompleksowy nadzór inwestycji we wszystkich branżach (konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych) od początku budowy aż do samych odbiorów końcowych.

Oferujemy współpracę z wysoko wykwalifikowanymi inspektorami nadzoru, którzy wykorzystują swoje zaawansowane zdolności, ekspercką wiedzę i bogate doświadczenie po to, by prawidłowo
i czujnie nadzorować wszystkie prace budowlane.

Czy wiedziałeś, że...

Funkcja Nadzoru inwestorskiego wynika z Art. 25 Ustawy Prawo Budowlane i ma za zadanie zapewnić zabezpieczenie interesów inwestora.

Wykonywana przez nas usługa obejmuje:

  • Kontrolę i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (np. odbiór zbrojenia, sieci układanych w gruncie).
  • Kontrolę prowadzonych prac pod względem zgodności z projektem budowlanym i zasadami wiedzy technicznej.
  • Kontrolę jakości wykonywanych robót budowlanych oraz jakości stosowanych materiałów.
  • Potwierdzanie wykonania robót i sprawdzanie usunięcia wykrytych wad.
  • Aktywną pomoc w okresowym rozliczaniu finansowym wykonywanych prac.
  • Uczestnictwo w próbach i odbiorach instalacji.
  • Uczestnictwo w odbiorach końcowych obiektów budowlanych.
 

Działamy kompleksowo

Na terenie całego kraju. Kontrole wykonywane są przez zespoły doświadczonych inżynierów. Ich wynikiem jest wielostronicowy, zaopatrzony w zdjęcia raport dokonanej usługi.

Szybkość reakcji i terminowość

Komunikatywność i otwartość

Elastyczność w kontakcie z klientem

Porozmawiajmy

ul. Klimczaka 17/80
02-797 Warszawa, Polska

T: +48 22 243 40 77
F: +48 22 349 28 04
biuro@akint.pl


 
Klimczaka 17/80

02-972 Warszawa, Polska